[1]
D. Boztosun, E. Arslan, A. Yıldırım, B. Karslıoğlu, ve Özgür Demirtaş, “Kripto Para Teknolojileri: Kripto Para Seçimine Etki Eden Faktörlerin AHP Yöntemi İle Değerlendirilmesi”, ISARDER, c. 14, sy 1, ss. 138–154, Mar. 2022.