[1]
P. Baykan ve E. Senemtaşı Ünal, “Akademisyenlerin Çalışma Ortamında Karşılaştıkları Psikososyal Tehlikeler: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması”, ISARDER, c. 14, sy 1, ss. 169–181, Mar. 2022.