[1]
S. Sağtaş, “Sosyal Medya Reklamlarının Marka Değeri Üzerindeki Etkisi: Instagram Reklamları Üzerine Bir Uygulama”, ISARDER, c. 14, sy 1, ss. 203–218, Mar. 2022.