[1]
S. Doğan ve M. Şeker Kayar, “Rol İçi ve Rol Dışı Performansta İş Taleplerinin ve İş Kaynaklarının Etkisinde Psikolojik Sözleşmenin Aracı Rolü”, ISARDER, c. 14, sy 1, ss. 337–352, Mar. 2022.