[1]
G. Başer ve B. Kantarcıoğlu, “E-Ticaret’te Müşteri Güven Algısı: Y ve Z Kuşağı Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma”, ISARDER, c. 14, sy 1, ss. 389–401, Mar. 2022.