[1]
A. Gezen ve S. Özcan, “Covid-19’un Finansal Sıkıntı Üzerine Etkisi: Bist Turizm Endeksi Uygulaması”, ISARDER, c. 14, sy 1, ss. 483–496, Mar. 2022.