[1]
Özge Dinç Cavlak ve A. S. Ersoy, “Düşünme Stillerinin Aşırı Öz Güven Yanlılığı Üzerindeki Etkisinde Risk Tutumunun Düzenleyici Rolü”, ISARDER, c. 14, sy 1, ss. 671–685, Mar. 2022.