[1]
M. Aydoğdu ve H. N. Çiftci, “Entelektüel Sermaye Alanında Hazırlanmış Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi”, ISARDER, c. 14, sy 1, ss. 734–748, Mar. 2022.