[1]
M. Ünlü Aslan, E. N. Yayla, ve D. Ünüvar Ünlüoğlu, “Z Kuşağı Bağlamında Girişimcilik Tutumu ve Sınırsız Kariyer Yöneliminin İncelenmesi”, ISARDER, c. 14, sy 1, ss. 919–930, Mar. 2022.