[1]
B. Akyılmaz, “Yapay Zekâ ve Tüketici Davranışı Alanındaki Yayınların Bibliyometrik Analizi”, ISARDER, c. 14, sy 1, ss. 947–963, Mar. 2022.