[1]
J. Erener ve S. Yenice, “Kurumsal Yönetim İşletmelerinin Finansal Performansları Üzerine Etkisinin Analizi ve Bist Üzerine Bir Uygulama”, ISARDER, c. 14, sy 1, ss. 975–990, Mar. 2022.