[1]
N. T. İrge, “Çevresel Duyarlılığın Çalışanların Yeşil Örgütsel Davranışlarına Etkisinde Kişilik Özelliklerinin aracı Rolü”, ISARDER, c. 14, sy 2, ss. 1293–1315, Haz. 2022.