[1]
M. Şener, C. Yıldıran, ve Y. Fidan, “Pozitif Psikolojik Sermaye ile Duygusal Zekâ Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma”, ISARDER, c. 14, sy 3, ss. 1711–1729, Eyl. 2022.