[1]
A. Z. Başçı ve F. Geçikli, “İletişim İklimi ile Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, ISARDER, c. 14, sy 3, ss. 1920–1936, Eyl. 2022.