[1]
A. Dede, “Muhasebe Meslek Mensuplarının Bireysel Özeliklerinin Entegre Raporlama ile İlgili Farkındalık Düzeylerine Etkileri Üzerine Bir Araştırma”, ISARDER, c. 14, sy 3, ss. 2050–2060, Eyl. 2022.