[1]
Y. Yılmaz ve N. Menteş, “BIST Turizm Endeksi ile Döviz Kuru Arasındaki İlişkinin Analizi”, ISARDER, c. 14, sy 3, ss. 2448–2457, Eyl. 2022.