[1]
K. Gençer ve D. Keşkekçi, “Yiyecek İçecek İşletmelerine Yönelik Çevrimiçi Şikâyetlerin Değerlendirilmesi: İstanbul’da Yer Alan Uzak Doğu Restoranları Örneği”, ISARDER, c. 14, sy 3, ss. 2470–2481, Eyl. 2022.