[1]
P. Kanten, Y. Pazarcık, M. G. Durmaz, ve B. Arda, “İşyerinde Sosyal Cesaretin Prososyal Ses Çıkarma Davranışı Üzerindeki Etkisinde Proaktif Kişiliğin Aracılık Rolünün Belirlenmesi”, ISARDER, c. 14, sy 4, ss. 2867–2877, Ara. 2022.