[1]
T. Şen Demirci ve A. Marşap, “Algılanan Kurumsal İtibarın Örgütsel Çekicilik, Örgütsel Özdeşleşme ve Duygusal Emek Üzerine Etkisi”, ISARDER, c. 14, sy 4, ss. 3123–3147, Ara. 2022.