[1]
A. Çağatay, “Covid-19 Pandemi Sürecinde Sağlık Çalışanlarının Performans Değerleme Sistemine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi”, ISARDER, c. 15, sy 1, ss. 109–123, Mar. 2023.