[1]
L. Afşar Doğrusöz, A. P. Uluçay, ve S. Yazıcı, “Kültürün Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Etkisinde Algılanan İsteğin Moderatör Rolü: İstanbul Örneği”, ISARDER, c. 15, sy 1, ss. 147–161, Mar. 2023.