[1]
B. Tekin ve M. Baş, “Lokasyon Bazlı Reklamların Tüketici Tutumları ve Satınalma Niyetleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi”, ISARDER, c. 15, sy 1, ss. 215–230, Mar. 2023.