[1]
F. Elibol, “Bakımevlerinde İçsel Pazarlamanın Örgütsel Bağlılık Düzeyine Etkisi: Özel Engelli Bakım Merkezleri Örneği”, ISARDER, c. 15, sy 1, ss. 231–242, Mar. 2023.