[1]
E. . Konaklıoğlu ve S. . Kaleözü, “Turizm Sektöründeki Kadın Girişimcilerin Motivasyon Faktörleri ve Kişilik Özelliklerine İlişkin Nitel Bir Araştırma ”, ISARDER, c. 15, sy 1, ss. 274–285, Mar. 2023.