[1]
K. Deligöz ve M. Kömeç, “İntikam Arzusu ve Faydacı Tüketimin Affetme Davranışı Üzerindeki Etkisi”, ISARDER, c. 15, sy 1, ss. 420–436, Mar. 2023.