[1]
T. E. Baskak, “OECD Ülkelerinde İşsizlik ve İntihar Girişimleri İlişkisi: Panel Var Analizi ve Panel Granger Nedensellik Analizi”, ISARDER, c. 15, sy 1, ss. 437–451, Mar. 2023.