[1]
M. Türk, “Covid 19 Pandemisi Sürecinde İşletmelerin Sürdürülebilirlik Performansı: Bist Sürdürülebilirlik Endeksindeki Çimento Üretim İşletmelerinin Sürdürülebilir Katma Değer Analizi”, ISARDER, c. 15, sy 1, ss. 659–670, Mar. 2023.