[1]
N. Saracel, E. Bilgiç, F. Topal, G. Tezer Kozak, H. Kütükcü, ve N. Madi, “Yöneticilerin Bakış Açısı ile Z Kuşağı Çalışanların Liderlik Beklentileri”, ISARDER, c. 15, sy 2, ss. 970–987, Tem. 2023.