[1]
B. Çetin ve A. Yalçın, “Pazarlama Stratejilerinin Yenilik Yönelimine Etkisinde İhracata Engel Unsurların Aracılık Etkisi”, ISARDER, c. 15, sy 2, ss. 1206–1222, Tem. 2023.