[1]
H. Aydoğdu ve S. Sağtaş, “Mobil Yemek Servis Uygulamalarında Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Tüketici Satın Alma Niyetine Etkisi: Marka İtibarının Aracılık Rolü”, ISARDER, c. 15, sy 3, ss. 2195–2212, Eki. 2023.