[1]
C. Savsar, “Muhasebe Meslek Mensuplarında Mesleki Tükenmişlik Düzeyinin Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma: Çorum İli Örneği”, ISARDER, c. 15, sy 3, ss. 2371–2385, Eki. 2023.