[1]
E. Çıkmaz, “Kadın Girişimcilerin Başarılarına Etki Eden Motivasyon Faktörleri: Gaziantep İlinde Bir Uygulama”, ISARDER, c. 16, sy 1, ss. 358–367, Mar. 2024.