[1]
A. Bayazıt ve G. B. Gürbüzer, “Dinamik Yetenekler Yaklaşımına Yönelik Bibliyometrik Bir Analiz”, ISARDER, c. 16, sy 1, ss. 368–380, Mar. 2024.