[1]
H. Türe, S. Gökten, ve F. Başer, “Politik Risk ve Ekonomik Gelişmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesinde Kapsamlı Bir Yaklaşım”, ISARDER, c. 8, sy 4, ss. 187–201, Haz. 2021.