[1]
B. Üzüm ve S. Uçkun, “Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Kocaeli İli Örneği”, ISARDER, c. 10, sy 2, ss. 254–275, Haz. 2021.