[1]
S. Gökten, “Ekonomik Kalkınma Teorisi ile Muhasebedeki Paradigma Kayması Arasındaki Etkileşim: Saptanan Ayak İzleri ve Çıkarımlar”, ISARDER, c. 10, sy 3, ss. 848–873, Haz. 2021.