[1]
İsmail Metin ve H. H. Öztemiz, “İhracatta En Çok Kullanılan Müşteri Bulma Yöntemlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”, ISARDER, c. 10, sy 4, ss. 1014–1028, Haz. 2021.