[1]
L. Şenol ve B. Üzüm, “Özel Sağlık Kurumları Çalışanlarının Psikolojik Dayanıklılık ve Yabancılaşma Düzeyleri”, ISARDER, c. 11, sy 2, ss. 1092–1102, Haz. 2021.