Tuncer, M., ve M. Yeşiltaş. “Çalışma Yaşam Kalitesinin Otel İşletmesi Çalışanları Üzerindeki Etkileri”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 1, Haziran 2021, ss. 57-78, https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/100.