Güllük, F., ve N. T. İrge. “Kurumsal İtibar Ve Algılanan Riskin Tüketici Satın Alma Davranışına Etkisi: Elektronik Ticaret Perakende Sektöründe Bir Uygulama”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 12, sy 1, Haziran 2021, ss. 531-45, https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1028.