Özgüner, Z. “Dış Kaynak Kullanımı Kapsamında Entegre Entropi-TOPSIS Yöntemleri Ile Tedarikçi Seçimi Probleminin Çözümlenmesi”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 12, sy 2, Haziran 2021, ss. 1109-20, https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1068.