Türk, A. “Çalışanların Demografik Farklılığı İle Değişime Karşı Tutum Algılamalarının Örgütsel Analizi: Havacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 12, sy 2, Haziran 2021, ss. 1256-6, https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1079.