Güney, C. “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi: Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksine (BIST-XKURY) Tabi Şirketler Üzerine Bir Analiz”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 12, sy 2, Haziran 2021, ss. 1297-0, https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1082.