Topaloğlu, E. E., ve İlhan Ege. “Kredi Temerrüt Swapları (CDS) Ile Borsa İstanbul 100 Endeksi Arasındaki İlişki: Kısa Ve Uzun Dönemli Zaman Serisi Analizleri”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 12, sy 2, Haziran 2021, ss. 1373-9, https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1088.