Şenel, S. A., ve Öznur Arslan. “Katılım Bankası Çalışanlarının Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarına Bakış Açılarının Analizi: Sivas İli Örneği”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 12, sy 2, Haziran 2021, ss. 1394-1, https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1089.