Zengin, A. Y., ve B. Çetin. “Sosyal Medyada Marka Topluluklarının Marka Güveni Ve Marka Sadakati Üzerindeki Etkisi”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 12, sy 4, Haziran 2021, ss. 3582-95, https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1235.