Özmen, A., ve Z. G. Kocakuş. “Kuşaklar Bağlamında Marka Aşkının Marka Sadakatine Etkisi: Afyonkarahisar’da Bir Araştırma”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 12, sy 4, Haziran 2021, ss. 4323-39, https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1286.