Bayar, M. “Bir Örgüt İkliminde Uygulanan Tarafsız Yönetim Anlayışının, Çalışanların Motivasyonuna Etkilerinin Analizi”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 12, sy 4, Haziran 2021, ss. 4429-48, https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1293.