Akdeniz, Şahin, ve İlkay Turan. “Davranışsal Finans Eğilimlerinin Risk Alma Düzeyine Etkisi”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 13, sy 2, Haziran 2021, ss. 1016-32, doi:10.20491/isarder.2021.1181.