Erdoğan, H. H., ve G. Kırbaç. “Financial Performance Measurement of Logistics Companies Based on Entropy and Waspas Methods”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 13, sy 2, Haziran 2021, ss. 1093-06, doi:10.20491/isarder.2021.1186.